Search
Close this search box.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

CAD WORKS INTERNAȚIONAL – integrator de soluții profesionale 3D CAD/CAM, SCAN, PRINT, distribuitor autorizat în Romania al SOLIDWORKS, SolidCAM, Creaform, 3D Systems, Formlabs, Markforged, 3DConnexion, DriveWorks, HP Inc.

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru CAD WORKS INTERNAȚIONAL S.R.L. („CAD WORKS”), cu sediul în Strada Constantin Brâncuși, Nr. 34, 200139, Craiova, România. CAD WORKS urmărește permanent asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezența Politică privind protecția datelor cu caracter personal vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor www.cadworks.ro, ale participanților la evenimentele organizate de către CAD WORKS, ale partenerilor de afaceri ai CAD WORKS, precum și ale altor persoane care contactează CAD WORKS și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal, pe care le colectăm prin alte contacte offline. Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

CAD WORKS colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

–          Sunteți utilizator al www.cadworks.ro și print3dcad.ro: Utilizăm datele cu caracter personal, colectate de la dumneavoastră în momentul accesării paginii de internet, în scopul monitorizării traficului și îmbunătățirii conținutului de pe website, precum și pentru a răspunde solicitărilor pe care ni le adresați prin completarea formularelor de contact.  Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului, adresa IP de la care a fost accesat site-ul (pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului companiei), precum și datele pe care ni le transmiteți prin completarea formularelor – nume, adresă e-mail, companie, funcție, număr telefon, aplicații, buget (după caz).

–          Sunteți abonat la Newsletter CAD WORKS: Putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a vă trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele evenimente organizate de CAD WORKS, care prezintă interes pentru dumneavoastră, doar în cazul în care v-ați abonat și, prin urmare, v-ați dat acordul, în mod expres, cu privire la această prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi informări în viitor. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv, sau să ne scrieți la adresa marketing@cadworks.ro. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, funcția și compania, date pe care ni le comunicați în mod direct în momentul completării formularului de înregistrare.

–          Sunteți participant la evenimentele organizate de CAD WORKS: Poate fi necesar să utilizăm date relevante, cu caracter personal, pentru realizarea unor evenimente CAD WORKS, privind domenii de interes pentru dumneavoastră. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele, funcția, compania, adresa de e-mail, numărul de telefon.

–          Sunteți partener contractual al CAD WORKS: Utilizăm datele dumneavoastră relevante, cu caracter personal, în scopul derulării relației contractuale. În acest caz, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție în mod direct.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, CAD WORKS poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri: – în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al CAD WORKS; – pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul ei; –  pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate; – pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege; – atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează în momentul în care scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevazută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale CAD WORKS, expiră.

Drepturile de care beneficiați

– Dreptul la informare: aveți dreptul să solicitați informații dacă deținem sau nu informații personale despre dumneavoatră și, dacă da, despre ce informații este vorba și de ce le deținem.

– Dreptul la acces: aveți dreptul de acces la informațiile dumneavoastră. Acest lucru vă permite să primiți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le procesăm în mod legal.

– Dreptul la rectificare: aveți dreptul să ne solicitați rectificarea informațiilor personale în cazul în care acestea sunt incorecte, sau completarea lor, în situația în care sunt incomplete.

– Dreptul la limitare: aveți dreptul să ne solicitați limitarea datelor prelucrate în situația în care acest lucru este posibil, ținând cont de scopul prelucrării.

– Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dumneavoastră. Puteți să ne solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor personale acolo unde nu avem motive întemeiate pentru a continua să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră în situația în care v-ați exercitat dreptul de a vă opune prelucrării.

– Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în cazul în care prelucrarea are la bază un interes legitim și ceva din situația dumneavoastră concretă vă determină să aveți obiecții referitoare la prelucrarea pe acest motiv. Totodată, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm informațiile dumneavoastră în scopuri de marketing direct și nu avem consimțământul dumneavoastră.

– Dreptul de a vă opune cu privire la luarea deciziilor automate în ceea ce vă privește.

– Dreptul de a solicita restricții în ceea ce privește procesarea informațiilor personale: aveți dreptul să ne solicitați să suspendăm procesarea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri.

 Dreptul la portabilitate: aveți dreptul să primiți datele personale într-o formă electronică structurată, sau să ne solicitați transmiterea datelor dumneavoastră unei alte părți. Acest lucru vă permite să preluați datele dumneavoastră de la noi, într-un format utilizabil electronic, și să le puteți transfera către o altă parte.

– Dreptul de a vă retrage consimțământul: în situația în care v-ați dat acordul pentru colectarea, procesarea și transferul informațiilor dumneavoastră personale, într-un anumit scop, aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment. Odată cu notificarea de retragere a consimțământului, transmisă de către dumneavoastră, noi nu vom mai procesa informațiile respective în scopul/scopurile pentru care l-ați retras, cu excepția cazului în care avem altă bază legitimă în acest sens.

– Dreptul de a depune o reclamație către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, telefon +40318059211, sau +40318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare privind modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la sediul din Craiova, Strada Constantin Brâncuși, Nr. 34 , Dolj, România, sau la adresa de e-mail marketing@cadworks.ro.

Data ultimei actualizări: aprilie 2021.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]